Over de stichting

Korenmolen Windlust, waarvan de historie teruggaat tot 1586, maalde eeuwenlang trouw het graan voor klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Eigenlijk is ze nooit echt weg geweest, alleen stond ze bijna 50 jaar, zonder wieken en kap en steeds meer vervallen en verwaarloosd, aan het Kortenoord, en daardoor iets minder zichtbaar aanwezig. Half in de dijk verdwenen en een beetje scheef deed ze dienst als graansilo. Maar gelukkig werd Windlust in volle glorie hersteld. De molenstomp en “bijgebouwen” (graanmaalderij) werden op 4 januari 1999 door de Stichting Molen Kortenoord “in oprichting” aangekocht. Dankzij de medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel, Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en tal van sponsors, donateurs en vrijwilligers, werd in vijf jaar en 5 maanden tijd Korenmolen Windlust in oude luister hersteld. Op 20 mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), onder grote belangstelling officieel geopend. In de jaren daarna werden nog een fraaie aanlegsteiger en een trap bij een nieuwe fietsenstalling met informatiebord, onder aan de dijk tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, in gebruik genomen. Kortom, het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit historische plekje aan de Hollandsche IJssel, waar Korenmolen Windlust tot in lengte van jaren haar herwonnen glorie zal blijven uitstralen!!
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling en beleidsplan

Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”

Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.

De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.

Resultaten en prognose

Staat van baten en lasten over 2013

Baten                           8.104

Verzekeringen               6.263

Organisatie                   4.765

VvE                              1.495

                                   ------

Laste                          12.523

                                --------

Negatief resultaat         4.419

                                 =====

Voor het jaar 2014 wordt een flinke verbetering van het resultaat verwacht

Voor de periode 2014 t/m 2019 zijn de onderhoudskosten van de molen begroot op € 60.000.

Voor deze periode zijn de volgende subsidies toegezegd:

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 50 % van de begroting, ofwel                       € 30.000

Provincie Zuid-Holland                                                                                         € 24.540

Het eigen vermogen is naar verwachting voldoende om in deze periode aan de doelstelling te voldoen.

 

 

Laatste nieuws

Feestje 25 mei 2016

Op Woensdagmiddag 2 uur kwamen al feestend de heer Slingerland met zijn dochter en 5 vriendinnen de molen op klimmen om hun feestje te vieren. Zij genoten er zichtbaar van en stelde mij velen vragen over zakken graan die getrans-porteerd moest...

› Lees meer...
21 mei 2016: Schapenscheren Kinderboerderij Klaverweide

De molen stichting heeft een kraam bemand in Capelle a/d IJssel met Rob en Dick om de molen (weer) onder de aandacht re brengen en de...

› Lees meer...
Nationale Molendag 2016

Zaterdag 14 mei 2016 stond molen Windlust extra in de belangstelling door de Nationale Molendag en de voorjaarsmarkt van dagcentrum van het ASVZ. Als gasten traden op Sooitjevisch het, beroemd door meedoen aan Korenslag, koor uit Zevenhuizen. Het ...

› Lees meer...