Over de stichting

Korenmolen Windlust, waarvan de historie teruggaat tot 1586, maalde eeuwenlang trouw het graan voor klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Eigenlijk is ze nooit echt weg geweest, alleen stond ze bijna 50 jaar, zonder wieken en kap en steeds meer vervallen en verwaarloosd, aan het Kortenoord, en daardoor iets minder zichtbaar aanwezig. Half in de dijk verdwenen en een beetje scheef deed ze dienst als graansilo. Maar gelukkig werd Windlust in volle glorie hersteld. De molenstomp en “bijgebouwen” (graanmaalderij) werden op 4 januari 1999 door de Stichting Molen Kortenoord “in oprichting” aangekocht. Dankzij de medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel, Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en tal van sponsors, donateurs en vrijwilligers, werd in vijf jaar en 5 maanden tijd Korenmolen Windlust in oude luister hersteld. Op 20 mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), onder grote belangstelling officieel geopend. In de jaren daarna werden nog een fraaie aanlegsteiger en een trap bij een nieuwe fietsenstalling met informatiebord, onder aan de dijk tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, in gebruik genomen. Kortom, het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit historische plekje aan de Hollandsche IJssel, waar Korenmolen Windlust tot in lengte van jaren haar herwonnen glorie zal blijven uitstralen!!
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)‚Äč

Doelstelling en beleidsplan

Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”

Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.

De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.

Resultaten en prognose

Staat van baten en lasten over 2015

Baten                          7.297              

Onderhoud?reparatie            3.369

PR/Molenwiek                   1.150

VvE                            1.203

Lasten                         7.230

Positief resultaat                67 

Voor het jaar 2016 wordt een lichte verbetering van het resultaat verwacht, mits er geen onverwachte grote reparaties nodig zijn.

Voor de periode 2014 t/m 2019 zijn de onderhoudskosten van de molen begroot op € 60.000.

Voor deze periode zijn de volgende subsidies toegezegd:

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 50 % van de begroting                  € 30.000

Provincie Zuid-Holland                                                         € 24.560                                                                               

Balans per 31 december 2015

Activa                                  Passiva

Molen                p.m.               Algemene reserve                39.475

Geldmiddelen       25.664               Af: vooruit benutte subsidie    13.142

Vorderingen         1.198                                               26.333

                                        Schulden                           529                

                    26.862                                              26.862

 

 

                                                                                   

                                                                                  

 

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Maarten Molenaar Ereburger van gemeente Zuidplas

Vandaag werd in zijn eigen woning, op de plaats van de oudheidskamer, Maarten Molenaar, onze oud-voorzitter benioemd tot Ereburger van de gemeente Zuidplas. Maarten is de 2e burger die deze eretitel word toegekend.  Burgermeester Gert Jan...

› Lees meer...
Beleef het op Kortenoord! 17 en 18 december a.s.

BELEEF HET OP KORTENOORD! Kerstmarkt met 30 kramen.  In goede samenwerking met theeschenkerij Korenaer, café Rustwat en molen Windlust is er op vrijdag 16 december vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 17 december van 10.00 tot...

› Lees meer...
Vrijwilligers elders in het nieuws III

Nico Kemp word bedankt voor jarenlange inzet bij stichting Evenement.  ...

› Lees meer...