Over de stichting

Korenmolen Windlust, waarvan de historie teruggaat tot 1586, maalde eeuwenlang trouw het graan voor klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Eigenlijk is ze nooit echt weg geweest, alleen stond ze bijna 50 jaar, zonder wieken en kap en steeds meer vervallen en verwaarloosd, aan het Kortenoord, en daardoor iets minder zichtbaar aanwezig. Half in de dijk verdwenen en een beetje scheef deed ze dienst als graansilo. Maar gelukkig werd Windlust in volle glorie hersteld. De molenstomp en “bijgebouwen” (graanmaalderij) werden op 4 januari 1999 door de Stichting Molen Kortenoord “in oprichting” aangekocht. Dankzij de medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel, Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en tal van sponsors, donateurs en vrijwilligers, werd in vijf jaar en 5 maanden tijd Korenmolen Windlust in oude luister hersteld. Op 20 mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), onder grote belangstelling officieel geopend. In de jaren daarna werden nog een fraaie aanlegsteiger en een trap bij een nieuwe fietsenstalling met informatiebord, onder aan de dijk tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, in gebruik genomen. Kortom, het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit historische plekje aan de Hollandsche IJssel, waar Korenmolen Windlust tot in lengte van jaren haar herwonnen glorie zal blijven uitstralen!!
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling en beleidsplan

Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”

Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.

De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.

Resultaten en prognose

Staat van baten en lasten over 2013

Baten                           8.104

Verzekeringen               6.263

Organisatie                   4.765

VvE                              1.495

                                   ------

Laste                          12.523

                                --------

Negatief resultaat         4.419

                                 =====

Voor het jaar 2014 wordt een flinke verbetering van het resultaat verwacht

Voor de periode 2014 t/m 2019 zijn de onderhoudskosten van de molen begroot op € 60.000.

Voor deze periode zijn de volgende subsidies toegezegd:

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 50 % van de begroting, ofwel                       € 30.000

Provincie Zuid-Holland                                                                                         € 24.540

Het eigen vermogen is naar verwachting voldoende om in deze periode aan de doelstelling te voldoen.

 

 

Laatste nieuws

Nationale Molendag 14 mei 2016

De Nationale molendag is  zaterdag 14 mei a.s. Molen Windlust aan de Kortenoord te Nieuwerkerk aan den IJssel heet u ook dan van harte welkom tussen 11. en 16 uur Sootjevisch                 ...

› Lees meer...
5 maart ook Theeschenkerij Korenaer op zaterdagen open

Vanaf 5 maart 2016 zal ook de theeschenkerij Korenaer op zaterdag open zijn. Vanaf 10.00 uur kunt u bij hen een lekker bakkie Thee of Koffie kopen. Misschien vergezeld van iets lekkers. U wacht in het zonnetje op het erf voor de molen of b...

› Lees meer...
Dijk week eerder op de schop

Ik, Molenaar Peter  ben een heel blij mens bij de vaststelling, dat de dijk een week eerder dan was aangekondigd op de schop is gegaan. Blij, omdat Sjaak Brasser precies op tijd het graan heeft gebracht! Blij ook omdat de zekerheid nu ...

› Lees meer...