Over de stichting

Korenmolen Windlust, waarvan de historie teruggaat tot 1586, maalde eeuwenlang trouw het graan voor klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Eigenlijk is ze nooit echt weg geweest, alleen stond ze bijna 50 jaar, zonder wieken en kap en steeds meer vervallen en verwaarloosd, aan het Kortenoord, en daardoor iets minder zichtbaar aanwezig. Half in de dijk verdwenen en een beetje scheef deed ze dienst als graansilo. Maar gelukkig werd Windlust in volle glorie hersteld. De molenstomp en “bijgebouwen” (graanmaalderij) werden op 4 januari 1999 door de Stichting Molen Kortenoord “in oprichting” aangekocht. Dankzij de medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel, Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en tal van sponsors, donateurs en vrijwilligers, werd in vijf jaar en 5 maanden tijd Korenmolen Windlust in oude luister hersteld. Op 20 mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), onder grote belangstelling officieel geopend. In de jaren daarna werden nog een fraaie aanlegsteiger en een trap bij een nieuwe fietsenstalling met informatiebord, onder aan de dijk tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, in gebruik genomen. Kortom, het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit historische plekje aan de Hollandsche IJssel, waar Korenmolen Windlust tot in lengte van jaren haar herwonnen glorie zal blijven uitstralen!!
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)‚Äč - Download ANBI formulier

Doelstelling en beleidsplan

Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”

Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.

De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.

Resultatenrekening

2020

2019

 

 

 

Baten

9.407

11.968

 

 

 

Onderhoud/reparatie

1.007

1.967

Inkopen

1.738

1.476

VvE

1.418

1.376

Onderhoud/reparatie

1.007

1.967

Algemene kosten

538

520

Overige kosten

1.482

2.044

 

 

 

Totaal kosten

6.183

7.383

 

 

 

Resultaat

3.224

4.585

 

 

 

Balans per 31 december

 

 

 

 

 

Molen

p.m.

p.m.

Geldmiddelen

64.937

55.654

Vorderingen

3.129

5.279

 

 

 

Totaal activa

68.066

60.933

 

 

 

Algemene reserve

62.674

59.450

Voorzieningen

1.137

1.137

Schulden

4.255

346

 

 

 

Totaal passiva

68.066

60.933

 

Beloningsbeleid:

 

Zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen enkele beloning, ook geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

 

 

 

                                                                                   

                                                                                  

 

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Henk Habing eerste handeling als MIO

Zaterdag 6 november j.l. heeft Henk Habing zijn eerste handeling als molenaar in opleiding (MIO) gedaan. Onder het toeziend oog van 1e molenaar Aart Oskam mocht hij de molen "vangen".  De stichting is blij om een nieuwe leerling...

› Lees meer...
Steiger staat er weer schitterend op!

Schilders van van Buren Totaalonderhoud hebben hun vakbekwaamheid tentoongespreid en onze steiger, na een grondige voorbehandeling, voorzien van een nieuwe verflaag. Wat zijn we er trots op. Schilders bedankt. ...

› Lees meer...
Rondleiden juist voor het hele gezin

Rondleiden? Juist voor het hele gezin.  Nadat we weer open mogen zijn, natuurljk onder de Covid voorwaarden, worden we regelmatig verrast door gezinnen die graag een rondleiding willen, Dit gezin is een voorbeeld van velen die zich al heb...

› Lees meer...